Close

Ansök

Att ansöka om forskningsmedel från stiftelsen

Beslutsprocessen

Stiftelsen alternerar mellan åren med att ge anslag till forskning inom vårdvetenskap respektive medicin.

2017 års ansökningar vänder sig främst till forskning inom medicin och 2018 års ansökningar till forskning inom vårdvetenskap.


Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 mars respektive år.


Motivering lämnas inte och beslut kan inte överklagas.

Forskningsanslag

Viktig ansökningsinformation

Ansökningar hanteras i stiftelsens digitala ansökningssystem. För att kunna skicka in en ansökan behöver du först starta ett konto. 

Om ansökan beviljas skall du också skicka in en återrapportering till stiftelsen. Återrapporteringar skickas in via ansökningssystemet under fliken ”Rapporter”. 

Observera att ansökningar som saknar obligatorisk information ej kommer att behandlas.


Gå till stiftelsens ansökningssystem
Its almost as if omega replica sale made the strap themselves because it is perfectly designed to replace the metal bracelet that replica watches sale butts up against the case of the rolex replica uk watch. Opting for the tang buckle, I thank the guys for the cool strap and fake tag heuer then make my way back out into the heat. On my way to that nights venue, I realize I would rather have my panerai replica sale clasp on the strap. I call the guys at Element in Time and panerai replica sale tells me no problem. Just come on back and cartier replica sale hell take care of it. Now thats service!